Reglement

De reglementen van het evenement wandelvierdaagse zijn van toepassing.

Start en routes
Deelnemers ontvangen op de eerste dag een startkaart voor vier dagen. Dagelijks dienen deelnemers hun kaart te laten knippen voor vertrek. Onderweg zijn controleposten ingericht om traktaties uit te delen en de kaart te knippen. Bij aankomst op de Vrijthof dient de kaart weer te worden geknipt ter controle.

In de boekjes staan de routes van vier dagen per afstand beschreven.

Medaille
De deelnemers die vier dagen volgens het reglement hebben gelopen krijgen op de laatste dag een medaille.

Huisdieren
Honden mogen alleen meelopen met individuele deelnemers, mits aangelijnd. Het is een misverstand dat honden in bos en heide los zouden mogen lopen! Dit is zeker niet het geval. Ook is het verboden om honden mee te nemen in de Beekse Bergen. Dit geldt voor iedereen. Het is niet toegestaan om honden mee te laten lopen met schoolgroepen.

Wandelwagens
Er mogen bij de scholengroepen geen baby’s in wandelwagens meegenomen worden. Ook is het niet toegestaan dat een bolderkar of iets dergelijks wordt meegenomen tijdens deze wandeltocht.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunnen tot een maand na de vierdaagse worden afgehaald bij Sandra de Bruijn, Slibbroek 24 te Hilvarenbeek.

Tijdens het wandelen
Het is niet toegestaan:

  • Luid spelende radio’s e.d. mee te voeren.
  • Afval langs de routes te deponeren.
  • Zich ten opzichte van andere deelnemers of publiek aanstootgevend te gedragen.
  • In bossen en natuurgebieden te roken.
  • Akkers en andere velden en tuinen te betreden.

Men wordt verzocht op openbare wegen rekening te houden met het overige verkeer en te alle tijde de aanwijzingen van de verkeers- regelaars & controleurs op te volgen. Deelnemers die lopen in groepsverband dienen bij elkaar te blijven.

Leeftijd
Voor alle leeftijden is deelname mogelijk. Kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding van een volwassene of als deelnemer in een schoolgroep.

Foto’s

Als deelnemer van de wandelvierdaagse geeft u toestemming om:

  • foto’s gemaakt tijdens deze 4-daagse door een door de organisatie ingehuurde fotograaf te laten plaatsen op onze website en op onze Facebookpagina, alsmede in ons routeboekje van volgend jaar.
  • Indien u niet herkenbaar op een foto wilt staan, kunt u dit schriftelijk per mail doorgeven aan info@w4dhilvarenbeek.nl. De organisatie zal de betreffende foto’s niet plaatsen dan wel verwijderen.

Aansprakelijkheid
De organisatie “Stichting Jeugdbelangen Hilvarenbeek” aanvaardt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor ongevallen, ziekte, schade of diefstallen tijdens de wandeldagen en/of nevenactiviteiten.
De organisatie behoudt zich het recht voor om bij noodweer de wandeltocht voor die dag af te gelasten.
Dit zal per dag worden bekeken en beoordeeld. Mocht de organisatie overgaan tot afgelasting zal dit worden vermeld bij de start op Facebook en indien mogelijk op de site: www.w4dhilvarenbeek.nl

Inschrijfgeld zal dan niet worden terug betaald.

Door het betalen van het deelname geld aanvaardt men het reglement zonder enige reserve.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de stichting Jeugdbelangen Hilvarenbeek