Goed om nog even te weten…

De routes & groepen

–          De routes staan beschreven in het routeboekje.
–          Onderdelen van routes kunnen afwijkend zijn van het afgelopen jaar!
–          Leiding moet minimaal 18 jaar oud zijn, hoofleiders zijn herkenbaar aan een groen hesje.
–          Verdeel de leiding gelijkmatig over de groep en hou de groep compact, dit i.v.m. controle & veiligheid.
–          Zorg er voor dat de leiding in bezit is van tel.no’s & e-mail adressen van de kinderen.
–          Er zijn dagelijks traktaties tijdens de pauze.

 De controleurs
–          Elke afstand heeft drie controleurs, die te herkennen zijn aan een geel hesje.
–          Bij start, finish en de pauzeplaats knippen zij de kaarten van de deelnemers.
–          Mocht daar aanleiding toe zijn (bijvoorbeeld slecht wegdek of slecht weer), dan zijn de controleurs steeds bevoegd de routes aan te passen.
–          Aanwijzingen van de controleurs moeten ten alle tijden opgevolgd worden!

EHBO
–          De eerste hulp is in handen van de EHBO-vereniging Hilvarenbeek. Zij zijn te herkennen aan de EHBO-armband.
–          Op elke route is EHBO aanwezig. Bij start & finish is de caravan van de EHBO bemand.

Reglement
–          In verband met de veiligheid van alle deelnemers is het niet toegestaan dat honden, karren en dergelijke worden meegenomen.
–          Laten we proberen de routes en vooral ook de rustplaatsen en start en finish netjes achter te laten. Let er op dat afval in de daarvoor bestemde bakken of zakken wordt gedeponeerd.
–          De vierdaagse is een sportief gebeuren, waarbij plezier belangrijker is dan de prestatie. Wangedrag, pesten, schelden, attributen die gevaar opleveren, e.d. horen daar niet bij.
–          Ook het vernielen van eigendommen van andere deelnemers of van objecten langs de route, evenals het lopen door tuintjes, ingezaaide of beplante akkers, maisvelden of andere vormen van vernielzucht horen niet bij een plezierig wandelevenement.
–          Bij noodweer kan de wandeltocht worden afgelast. Dit zal per dag bekeken worden en bij de start en op de site en via Facebook vermeld worden.

Veiligheid
–          Men wordt verzocht op openbare wegen rekening te houden met overig verkeer.
–          De aanwijzingen van de verkeersregelaars moeten worden opgevolgd.
–          Helaas houden niet alle overige verkeersdeelnemers altijd rekening met de wandelaars van de vierdaagse. Zie er daarom, zeker op de drukkere wegen, op toe dat de groep bij elkaar blijft en dat de groep zich een beetje rustig houdt.

Uitsluiting van verdere deelname
–          Als een lid van uw groep zich bij voortduring vervelend of onacceptabel gedraagt, is het verstandig hem of haar een fikse waarschuwing te geven. Helpt dit niet of meent u niet langer verantwoording voor het wangedrag te kunnen nemen, dan kan het betreffende groepslid van verdere deelname aan de vierdaagse worden uitgesloten. U kunt dat zelf doen, maar u kunt daartoe ook de routecontroleurs aanspreken. In principe vindt uitsluiting van deelname pas plaats na het bereiken van de finish.

We gaan er vanuit dat het weer een plezierige en sportieve vierdaagse wordt en dat deze “regeltjes” eigenlijk overbodig zijn.

In geval van nood:
(EHBO nodig, controleurs nodig, routeprobleem) bel:  06-24369171